top of page
11062b_b90b130299a743ccb940c3d7ad5c0394~mv2_edited.jpg

Ponúkané služby

POH štandart

 

 

 • Spracovanie štúdie pre vybudovanie a zabezpečenie vlastného odpadového hospodárstva pôvodcu odpadov

 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy pri schvaľovaní súhlasu na nakladanie s NO

 • Aktualizácia existujúceho stavu odpadov prevádzky, v súlade s novým zákonom o odpadoch a ďalšími právnymi normami

 • Odborný dozor pri plnení podmienok vydaného súhlasu na nakladanie s NO pre pôvodcu - dohľad nad plnením termínov

 • Kompletná dokumentácia súvisiaca s problematikou odpadového hospodárstva - spracovanie ​a vedenie evidencie odpadov počas celého roku, ročné hlásenie o nakladaní s odpadmi

 • Odborné poradenstvo v ekológii ZDARMA pre všetkých stálych zákazníkov POH SERVIS

 

 

POH špeciál

 

 • Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) - rozšírená zodpovednosť výrobcov a dovozcov vyhradeného výrobku

 • Havarijný plán - pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi

 • Manipulačno-prevádzkový poriadok  - pre nakladanie s odpadmi a pre nebezpečné odpady

 • ILNO - identifikačný list nebezpečného odpadu

 • Odborné poradenstvo v ekológii 

 • Materiálové vybavenie odpadového hospodárstva technikou - doporučenie vhodnej obalovej výbavy

 

POH komplex

 • Komplexné riešenie podľa potrieb spoločnosti, firmy, závodu, prevádzky v zmysle zákona a legislatívy

 • Pomoc pri ohlásenej kontrole z úradu štátnej správy

 • Okamžité riešenie havarijného stavu prevádzky

*Cena POH programu závisí od veľkosti prevádzky, množstva a druhu odpadov.

Dohodnite si termín bezplatnej konzultácie v predstihu!

bottom of page