top of page

Informácie o ochrane osobných údajov a súlade s GDPR!

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a zaväzujeme sa dodržiavať prísne štandardy ochrany súkromia. Táto stránka je určená na poskytnutie transparentných informácií o tom, ako zhromažďujeme, spracovávame a uchovávame osobné údaje našich návštevníkov a zákazníkov.

 

Zásady ochrany osobných údajov:

  1. Zhromažďovanie údajov: Zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie požadovaných služieb a na zlepšenie užívateľského zážitku na našej stránke. Nikdy neposkytneme vaše údaje tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

  2. Bezpečnosť údajov: Používame technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, stratou alebo poškodením. Vaše údaje sú uchovávané na bezpečných serveroch s obmedzeným prístupom.

  3. Používanie údajov: Vaše osobné údaje používame výhradne na účely, pre ktoré ste nám ich poskytli. Môžeme ich využívať na komunikáciu s vami, na zlepšenie našich produktov a služieb, alebo na splnenie zákonných povinností.

  4. Práva jednotlivcov: Máte právo žiadať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania. Môžete tiež kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov alebo podať sťažnosť na dozorný orgán pre ochranu údajov.

  5. Cookies: Na našej stránke môžeme používať cookies na zlepšenie funkčnosti a osobného prispôsobenia. Máte možnosť zablokovať alebo odstrániť cookies prostredníctvom nastavení vášho prehliadača.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú v súlade s všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a ďalšími príslušnými zákonnými predpismi. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k našej politike ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte nás cez náš kontaktný formulár.

Vaša dôvera je pre nás kľúčová, a preto sa zaväzujeme dodržiavať najvyššie štandardy ochrany osobných údajov. Ďakujeme, že ste si prečítali našu politiku ochrany osobných údajov.

bottom of page