top of page

Praktické odkazy

Informácie, ktoré Vám pomôžu...

 

MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia SR:

 

http://www.minzp.sk

 

Recyklačný fond:

 

http://www.recfond.sk

 

SAŽP - Slovenská agentúra životného prostredia:

 

http://www.sazp.sk

 

SIŽP - Slovenská inšpekcia životného prostredia:

 

http://www.sizp.sk

 

Portál o odpadoch:

 

http://www.odpad.sk

 

bottom of page